Cătun aproape dispărut

Cătun: „aşezare elementară compusă dintr-un număr foarte mic de gospodării şi case”.

Cătun: „aşezare elementară compusă dintr-un număr foarte mic de gospodării şi case”.

De regulă, cătunele sunt situate pe înălţimile mai mari ale muntelui, pe pante sau platouri. Gospodăria permanentă situată la cea mai mare înălţime în Obcinile Bucovinei se află sub şeaua Zubrâu – Izvoarele Sucevei, la 1385 m (familia Melniciuc).

În jurul celor trei sate roiesc 17 cătune. Unul dintre ele, Hrebeni, aciuat pe pantele estice ale Culmii Pohonişului, aproape că a dispărut. Hrebeni: „culme orientată nord sud. De la ucraineanul Grebini, adică spinare îngustă, cu coaste late, dar repezi”. Hrebeni este situat la o distanţă de 5 km faţă de centrul satului. Pentru a afla mai multe am stat la sfat cu dl Dumitru Serafeşco, în vârstă de aproape 80 de ani. S-a născut la Moldova Suliţa, unde şi acum mai are o gospodărie. La Hrebeni vine iarna cu cele 6 capete de bovine, consumă fânul, şi revine vara pentru păşunat şi strânsul fânului. Are un fiu şi un nepot şi este mândru de ei. N-are pensie; a lucrat la pădure cu boii şi caii. Trăieşte din ceea ce obţine de la animale şi din subvenţii. Soţia sa, Ioana, coase şi împleteşte ciorapi şi mănuşi. Ţinea câte 20 de oi. Acum nu mai creşte. N-are curent electric şi până în sat face cam două ore. Numai pe jos. Coboară în sat de 2-3 ori pe lună pentru mici cumpărături. În cătun se poate ajunge doar cu TAF-ul sau cu mijloace hipo. Apa şi-o procură de la o fântână săpată la 1,5 m adâncime în preajma casei.

A doua gospodărie din cătun este cea a familiei Costan Droniuc. Împreună cu Maria, creşte 3 bovine şi un cal, care, înhămat la şaretă, indiferent de vreme, îi îndreaptă spre buricul satului.

În 2002, în acest colţ de munte erau 7 gospodării permanente şi una sezonieră, care adunau 16 suflete (3 în vârstă de până la 19 ani, 6 în vârstă de 20 – 59 ani, 7 în vârstă de peste 60 ani). Au mai rămas una permanentă şi o alta semipermanentă. Celelalte au devenit temporare. În urmă cu mai bine de un veac fenomenul avea alt sens: gospodăriile temporare (târlele), prin creşterea numărului de locuitori, se transformau în gospodării permanente (mai ales în cazul tinerilor proaspăt căsătoriţi). Factori precum lipsa unor centre polarizatoare, distanţa mare faţă de cele mai apropiate oraşe şi lipsa căilor de comunicaţie explică dispariţia acestui cătun. Mă întreb ce se poate face acum pentru re-popularea acestui cătun, cu posibilităţi de dezvoltare a agroturismului!

 

prof. Aflorei Ion

Echipa @  Izvoarele Sucevei Bucovina

Aflorei IOana &  Mirei Pîrvu

LINK: https://www.facebook.com/IzvoareleSuceveiBUCOVINA

Reclame