Căruţa timpului

sareta-izvoare

De când e lumea, căruţa a fost, şi este,  un mijloc de transport indispensabil pentru zona de munte (mai nou, faetonul, cu roţi de cauciuc). Pentru rute mai scurte, pe cărări, se folosea şareta, pe două roţi. Nu era nevoie de cauciucuri de iarnă… Acuma, aud, nu ştiu dacă aud bine, o spune vecinul, şi tărăboanţa are nevoie de cauciuc de iarnă. Am încurcat-o!

A pornit la drum, a încălecat voinceşte calea spre satul de peste culme, spre a-şi vizita socrii şi s-a împotmolit. Caii au început a gâfâi. Nicicum s-o ia din loc. Au sărit câţiva trecători, au împins căruţa şi au ajuns încet în pasul Pohoniş. Şi, uite aşa, a fost o… salvare. La vale, mândru în căruţă, a coborât singur. A ajuns undeva în vadul Râului Rece, într-un prag, căruţa s-a poticnit. Caii n-au mai scos o… vorbă. S-au pus de-a curmezişul. Norocul lui că au trecut doi negustori care i-au cumpărat căruţa, la un preţ convenabil şi i-au lăsat în schimb o şaretă, dar fără cauciucuri de… iarnă.

Ce înseamnă a urca, ce înseamnă a coborî. Noi nu mai ştim. Urcăm sau coborâm. Stăm pe loc sau gândim. Dar cine mai gândeşte azi! Nu-i timp! Unii urcă la camera întâi a etajului, alţii, mai forţoşi, ajung la etajele înalte; se spune că gândirile înţelepte izvorăsc dinspre parter. Deşi, am înţeles bine, se va percepe taxă pe şaretă. De căruţă n-am auzit, dar am aflat de taxă de geam şi de fum! Aşadar, oameni buni, nu mai băgaţi foc în sobă, lăsaţi-vă de fumat, faceţi ferestrele mici sau renunţaţi la ele!

Prof. Aflorei Ion

caruta-izvoare

Reclame

Articole despre prof. Ion Aflorei

via www.crainou.ro

Asa a ales

via Ukraînsykãc VISNÃK:  http://www.uur.ro/images/ziare/visnek/2017/visnek-11-12-2017.pdf

articol UUR - ВІСНИК - Aflorei Ion

via Curierul Ucrainean: nr. 337-338 / iunie 2017

A mai căzut o steaDecebal Alexandru SeulUltimul clopotel

via Curierul Ucrainean: nr. 339-340 / iulie 2017

Pasărea văzduhului - Decebal Seul

via www.stiridinbucovina.ro

Stiri din Bucovina

via http://suceavanews.ro

SuceavaNews

Curierul Ucrainean - Ion Aflorei 1Curierul Ucrainean - Ion Aflorei 2Curierul Ucrainean - Ion Aflorei 3

Blazonul dascålului onorat cu asupra de måsurå

via Curierul ucrainean nr. 205-206 / decembrie 2011

http://www.uur.ro/images/ziare/curierul/2011/curier%20205_206.pdf

Ecou Ion Aflorei - autor L.D.CLEMENT. Crai Nou

via Crai Nou  –> https://www.crainou.ro/2018/05/26/ecou-2/

 

Dascălul

Dascalul

Ultimul articol scris de prof. Ion Aflorei pentru „Curierul UCRAINEAN”

„Olarul modelează un boţ de lut. Fochistul dă căldură. Apa iute a munţilor aduce lumină în case. Pietrarul şlefuieşte stânca. Lăutarul ne gâdilă urechile. Doctorul ne vindecă de toate bolile. Poliţistul ne asigură liniştea. Aviatorul ne plimbă prin zările înalte, dincolo de nori. Dascălul modelează suflete fragede şi gingaşe. Şi nu-i deloc uşor. Fiecare dintre cei enumeraţi mai sus au o anume misiune cu un grad mai mare sau mai mic de dificultate. Dascălul, în schimb, îi modelează.pe toţi. Şi, cred, nu-i o exagerare. Picătură, mică, mică, din dascăl se regăseşte în fiecare dintre noi. Ce-ar fi lumea fără dascăli? V-aţi întrebat? Oare marii învăţaţi au avut dascăli buni că au ajuns şi au rămas în conştiinţa noastră ? Sunt convins că da.

Fără să ne dăm seama dascălul ocupă prima pătrăţică a sufletului nostru. Dacă nu percepem adevărul, pesemne nu-l vrem! El, dascălul, are viaţa lui, universul lui. Mintea-l răscoleşte continuu. Caută. Cercetează. Născoceşte. Şi a găsi soluţii pentru cei ce mâine vor zidi o lume nouă, nu-i uşor deloc şi puţini s-ar încumeta s-o facă. La orice în viaţă contează temelia. Ca să reziste în timp temelia trebuie să fie solidă. Un castel de nisip se dărâmă la primul val. Meşterul Manole, ca să-i reziste lucrarea, a trebuit s-o sacrifice pe Ana. Şi-a meritat. Lucrarea sa, un adevărat sanctuar, poate fi admirată şi azi, şi mâine, şi poimâne, cât va exista lumea. Asemenea lui, dascălul este meşter de suflete.

Sunt oameni care la muncă transpiră. Sudoarea dascălului o simţi pe măsura trecerii timpului. Viaţa lui se-nvârte în jurul unui…  boţ de om. Este ca într-un cuib. Când ajung mari, puii îşi iau zborul. „Nimeni nu ştie/Cât de mult ai plecat/Şi nici cât de departe” (R. Ciobotari). Pentru că după căldura, candoarea şi grija dascălului urmează neantul. Adică, necunoscutul. Un drum anume. Fiecare dintre semeni îşi urmează calea. Dascălul n-o ştie. Dar încearcă să pregătească tinerele vlăstare să păşească pe ea.

Dacă vecinul de breaslă o face pentru a-şi înmulţi talanţii, dascălul este mânat înainte de gândul de a înfrumuseţa şi înnobila suflete, de a semăna omenie, de a lega cerurile, de a face oamenii mai buni.

Aş compara dascălul, fără a exagera, cu un MUNTE. Muntele este mic în faţa lui. Orice om, oricât de ştiutor ar fi, şi-ar dori, măcar o dată în viaţă, un urcuş la Munte, LA DASCĂL. Pentru a-i cere un sfat. O idee. Şi constaţi că urcuşul, greu, merită! Şi un suflet înnobilat înseamnă mai mult decât zece Bănci. Ia aminte! Nu banii contează!, ci frumuseţea sufletească, frumuseţe care îţi dă spor spre înalturi!

Dascălul, când munceşte se străduieşte, născoceşte, modelează, iar când se odihneşte în grădină munceşte!

Cum într-un lanţ fiecare za este CEVA, cum cobzarul-olarul-doctorul-pietrarul etc. nu-şi pot atinge ţinta fără ceva anume, tot aşa şi DASCĂLUL nu-şi poate îmbujora obrajii şi înveseli cămările sufletului fără culoarea şi formele calde şi inocente ale celor mici. În tot ce face pune suflet, pasiune şi dragoste. Şi o face bine!”

Articol Ion Aflorei

Prof. ION AFLOREI

Grafica VASILE HUTOPILẢ

A mai căzut o stea

Penultima publicaţie a dascălului de vocaţie, Aflorei, în „Crai nou“ purta titlul „A căzut o stea“. Îmi este nespus de greu să pronunţ cuvântul „fostul“. Din nou, vestea plecării din această lume a profesorului Aflorei ne-a surprins, ne-a şi speriat, ne-a îndoliat. Din această tragedie am învăţat că fiecare dintre noi trebuie să trăim în fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, să fim pregătiţi în orice moment de „plecare“, pentru că nimeni nu ştie momentul când firul vieţii se sfârşeşte. Am fost printre primii care am aflat trista veste.

Împreună cu înv. Hudema Daniela am căutat o maşină puternică care să ne ducă la Izvoarele Sucevei pentru că drumul este greu accesibil, plin de gropi, denivelări. Despre drumuri, despre calitatea lor, în nenu mă rate rânduri a scris atât prof. Aflorei, cât şi dl Decebal Seul. Hudema Daniela era repartizată la Izvoarele Sucevei, unde director de şcoală era prof. Aflorei. Pentru ea, tânără absolventă, dl Aflorei era nu numai un îndrumător deosebit, ci ca un părinte. Aşa încât nu o dată ea a fost invitată la familia Aflorei, unde s-a simţit ca într-o familie. Dacă cu câţiva ani în urmă am plecat la Izvoare la festivalul fructelor de pădure cu veselie, cu bucurie, de data asta tristeţea ne-a copleşit. Originar din Poiana Teiului (coada lacului Bicaz), a fost repartizat la Izvoarele Sucevei, un loc rupt de forfota şi agitaţia obişnuită. Cu toate că nu a studiat limba ucraineană el a învăţat graiul huţul şi, adeseori, în scrierile sale folosea expresii huţule.

Din cei 4 copii ai familiei Aflorei el e mezinul. Ca profesor, ca director de şcoală, dar şi în munca pe plan social şi cultural el a strălucit fără să fie nevoie de reflectoare. Viaţa lui a fost tumultuoasă, desfăşurată adesea între greutăţi, dar pe care a izbutit să o stăpânească în mod exemplar, transformând suferinţa în energie. A zâmbit vieţii chiar şi atunci când ea îi întorcea spatele. Şi asta din pasiune, din dăruire pe plan didactic, dar şi din învăţătură primită de la părinţii lui care l-au învăţat că bucuria vine din lucrul făcut temeinic, cu onestitate faţă de tine şi faţă de ceilalţi. Prin scrierile sale el a şters şi toate apăsările sufleteşti, toate gândurile şi grijile inutile care îi împovărau cugetul, simţindu- şi inima uşoară şi liberă ca o zi de primăvară însorită, păstrând mereu buna-cuviinţă şi modestia. A ştiut să despartă binele de rău cum se cuvine, a ales înţelesurile folositoare ale lu crurilor care i se întâmplau în viaţă, s-a bucurat de prieteniile pe care le avea şi a preţuit ceea ce a fost bun în fiecare, întâmpinând fiecare zi cu bucurie, cu nădejde şi cu dragoste creştinească. De la soţia lui am aflat despre planuri când va ieşi la pensie: atunci va avea mai mult timp pentru scris, pentru lucrurile pe care le va face pentru ca cei din jur să fie bucuroşi pentru că lumea a uitat să râdă, să se bucure. El a avut energie, putere, o grămadă de idei şi avea de gând să facă lucruri importante în continuare.

Era admirat şi iubit atât de elevi, cât şi de cei în mijlocul cărora a trăit. Iar acum, când sufletul lui sa urcat la cer, lumea a venit cu mic, cu mare să-şi ia rămas-bun de la cel ce s-a integrat perfect în comunitatea huţulă, i-a ajutat pe toţi cei care i-au cerut ajutorul, cel ce a trăit can-tr-o familie. Am putut admira un obicei inedit: cei ce veneau la priveghi aveau în mână o lumânare învelită într-un ştergar şi după ce o aprindeau o ofereau peste sicriu unui membru al familiei. Apoi, în genunchi, cu mâinile împreunate se rugau pentru mântuirea sufletului. La plecare, făceau acelaşi ritual: rugăciuni, mătănii pentru sufletul celui care mai ieri era printre ei cu iubire de Dumnezeu şi de oameni. În semn de respect şi preţuire, la despărţirea de această lume, a fost prezent dl inspector Ilie Sauciuc împreu nă cu soţia, aducând o coroană şi din partea dlui preşedinte al UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a dlui Ştefan Buciuta, fost preşedinte al UUR, a dlui Ion Robciuc, redactor- şef al ziarului „Curierul ucrainean“.

Inv. Artemizia GHEORGHI,

articol publicat Curierul Ucrainean nr. 337-338 / iunie 2017

 

Profesori de ieri şi de azi – Călăuzitori spre lumină

„Educaţia este tot ceea ce  rămâne după tot ce ai uitat ce ai  învăţat în şcoală” (A. ENSTEIN).

 1. Gherasim Ioan, învăţător, 1958-1959, 1961 – 1964
 2. Popiuc Ioan, Biologie, 1958 – 1968
 3. Covaciuc Rozalia, 1958 – 1960
 4. Coval Aglaia, 1960 – 1961
 5. Vermeşan Georgeta, 1960 – 1961
 6. Conovăleanu Mihail, 1960 – 1962
 7. Gherasim Maria, Limba română, 1961 – 1966
 8. Ciupercovici Corneliu, 1961 – 1962
 9. Gorban Aglaia, 1961 – 1968
 10. Hrehorciuc Domnica, 1961 – 1963
 11. Tudoreanu Olga, 1963 – 1966
 12. Tudoreanu Viorel, 1963 – 1966
 13. Cuzenco Silvia, 1963 – 1965
 14. Scutaru Gheorghe, 1963 – 1964
 15. Popiuc Maria, Geografie, 1964 – 1968
 16. Coca Rozalia, Matematică, 1964 – 1965
 17. Demuşca Maria, 1965 – 1966
 18. Moţco Silvia, Limba ucraineană-Lb. rusă, 1966 – 1971
 19. Başag Dumitru, 1966 – 1968
 20. Sauciuc Lucica, 1966 – 1968
 21. Cotlaniuc Gabriela, 1966 – 1967
 22. Leviţchi Rodica, 1966 – 1967
 23. Arămeanu Georgeta, 1967 – 1968
 24. Sauciuc Teofil, 1967 – 1969
 25. Kaltman Paul, 1968 – 1969
 26. Sauciuc Janeta, Lb. română, 1968 – 1970
 27. Liţu Elisabeta, 1968 – 1969
 28. Coca Viorica, 1968 – 1970
 29. Leşneanu Cornelia, 1968 – 1969
 30. Moroşan Virginia, Matematică, 1968 – 1969
 31. Nistor Nicolae, Geografie, 1969 – 1973
 32. Timu Virginia, Matematică, 1969 – 1972
 33. Fraseniuc Eusebie, Limba română, 1969 – 1970
 34. Nistor Valeria, Istorie, 1969 – 1973
 35. Leuştean Rozalia, franceză, 1970 – 1971
 36. Aniculăesei Valeriu, 1970 – 1971
 37. Costişevschi/Seul Rodica Stela, Limba română, 1970 – 2007
 38. Macovei Mihai, 1970 – 1971
 39. Cojocaru Domnica, 1970 – 1971
 40. Popiuc Veronica, 1971 – 1974
 41. Becica Emilian, Instruire practică, 1971 – 1972, 1973 – 1974
 42. Radu Maria, Zootehnie, Instruire practică, 1972 – 1998
 43. Crişan Petronela, Matematică, 1972 – 1974
 44. Iroftei Oltiţa, Educaţie fizică, 1972 – 1973
 45. Adumitroaie Victoria, Biologie, 1972 – 1978
 46. Olariu Mihai, Istorie, 1973 – 1978
 47. Stasiuc Petru, Instruire practică, 1973 – 1974
 48. Frunză Mihai, 1973 – 1974
 49. Marocico Dumitru, Instruire practică, 1973 – 1974
 50. Mândrilă Toader,  1974 – 1976
 51. Becica Valeria, Lb. ucraineană, 1974 – 1975
 52. Scutaru Adrian Sorin, Biologie, 1974 – 1978
 53. Prundean Victoria, Limba română, 1974 – 1976
 54. Hergheş Eugenia, Agricultură, 1974 – 1975
 55. Măgurean Toader, Matematică, 1974 – 1979
 56. Bersan Dumitru, Instruire practică, 1974 -1975
 57. Mechno Dorina, Educaţie fizică, 1975 – 1976
 58. Bergher Victor, Fizică-chimie, 1975 – 1976
 59. Cehren Liviu, secretar, 1976 – 1977
 60. Moţco Anastasia, Agricultură, 1976 – 1982
 61. Obreja Georgeta, Educaţie fizică, 1976 – 1978
 62. Şerban Dumitru, Limba română, 1977 – 1978, 1986 – 1987
 63. Daneliuc Angelica Elena, Fizică – chimie, 1977 – 1978, 1980 -1984
 64. Strungariu Marinela, Limba franceză, 1978 – 1980
 65. Cantemir Elfidiu, Educaţie fizică, 1978 – 1980
 66. Postolache Gălăţanu, Fizică – chimie, 1978 – 1979
 67. Aflorei Ion. Geografie, 1978 – ?
 68. Petricenco Emilia, Chimie – Tehnologii, 1978 – 1984
 69. Brumă Magdalina, Limba rusă,  1979 – 1997
 70. Cornea Viorel, Limba franceză, 1979 – 1981
 71. Andrei Maria, Biologie, 1979 – 1982
 72. Curelciuc Bombonica, Limba rusă, 1980 – 1982
 73. Şandor Laszlo, Educaţie fizică, 1980 – 1987
 74. Logoş Maria, Matematică, secretar,  1982 – 1983, 1999 – 2000 -?
 75. Hojda Viorica, Limba rusă, 1982 – 1983
 76. Mechno Mihail, Educaţie fizică – secretar, 1982 – 2000
 77. Sas Verginica, Biologie, 1983 – 1987
 78. Huţanu Virgil, Limba ucraineană, 1983-1985
 79. Chera Iosif, Istorie, 1983 – 1986
 80. Ştefănuţ Elena, Chimie, 1984 – 1986
 81. Ionescu Lorena, Matematică, 1984 – 1986
 82. Cimbru Mihaela, Fizică-chimie, 1986 – 1988
 83. Stroia Claudia, Biologie, 1987 – 1990
 84. Jacotă Areta, Limba rusă, 1987 – 1988
 85. Cârdan Victoria, Istorie, 1988 – 1990
 86. Căruntu Mihaela, Fizică – chimie, 1988 – 1990
 87. Hudrea Ana Nicoleta, Limba franceză, 1988 -1989
 88. Vasilache Nicolae, Matematică,. 1988 – 1989
 89. Mechno Ştefan, Învăţător, Limba ucraineană, 1988 – 1991, 1998 – ?
 90. Aflorei Viorica, Limba ucraineană, 1989 – ?
 91. Gorban/Macovei Ana, Biologie/Educatoare, 1990 – 1993, 1994 – 1997 -?
 92. Alexander Doru, Limba ucraineană, 1990 – 1991
 93. Clopotari Dumitru, Matematică, 1990 – 1991
 94. Radu/Alexander Crizantema, Matematică, 1992 – ?
 95. Curtescu Didina, Chimie, 1993 – 1994
 96. Preot Moţoc Cristinel, Religie, 1993 – 2000
 97. Cojocaru Liliana, Matematică, 1994 – 1995
 98. Coruţ Dan Relu, Fizică – chimie, 1995 – 2010
 99. Moţoc Daniela Iulia, Limba română, 1995 – 2000
 100. Mechno Mariana, Bibliotecar, 1995 – 2003, 2005 – ?
 101. Mihailiuc Mircea, Tehnologii, 1996 – 1998
 102. Vâlculescu Nicolae, Matematică, 1996 – 1997
 103. Droniuc Dorina, rusă, 1997 – 1998
 104. Bodnar Doru, Istorie, 1998 – 1999
 105. Stasiuc Ioan, Limba franceză, 2000 – ?
 106. Daneliuc Cătălina, Istorie, 2000 – 2003
 107. Preot Ardelean Petru  Valentin,  Religie, 2000 – ?
 108. Şorodoc Alin Iulian, Istorie, 2003 – ?
 109. Liţu Irina Elena, Limba română, 2004 – 2005
 110. Voloşeniuc Mariana, Educaţie fizică, 2004 – 2007, 2010 – 2011
 111. Lucaşciuc Vasile, Limba română, 2007 – ?
 112. Hârceag Daniela Vasilica, Limba engleză, 2007 – 2012 , 2013-2014-?
 113. Serghi Carmen Aglaia, Matematică, 2008 – 2009
 114. Mechno Tiberiu Mihăiţă, Limba engleză, 2010 – 2011
 115. Diaconescu Maria, Educaţie tehnologică, 2010 – 2012
 116. Cârloanţă Mihaela – Dana, Limba engleză, 2012 – 2013
 117. Poenaru Zenovia, Matematică-fizică, 2013-2014
 118. Pungă Aurel. Chimie, 2013-2014

                                      A răsfoit cataloagele, prof. ION AFLOREI, 2014